Koronaviruksen vaikutuksia vesihuoltoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti huhtikuussa aloittaneensa näytekeräyksen, jolla kartoitetaan koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä ja saadaan tietoa sen maantieteellisestä levinneisyydestä eli kuinka paljon sitä alueella esiintyy. Puhdistamattomasta jätevedestä voidaan mitata koronaviruksen RNA:ta, eli sen geeniperimää. RNA-testi ei kerro viruksen elinkyvystä tai tartuttavuudesta, mutta sen avulla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon virusta esiintyy väestötasolla eri paikkakunnilla. THL toivoo saavansa lisätietoja tartuntojen määrästä jätevesistä otettujen näytteiden avulla, sillä arvioiden mukaan koronavirustartuntoja on moninkertainen määrä verrattuna varmistettuihin tartuntoihin. Tämä tutkimus täydentää vasta-ainetestauksesta ja yksilöiden testeistä saatavaa kokonaiskuvaa koronaviruksen ilmaantuvuudesta, ja parhaimmillaan sen kautta pystytään ehkä myös ennustamaan taudin mahdolliset uudet aallot.

Jätevesinäytteitä otetaan useissa jätevedenpuhdistamoissa, ja Kymen Veden käyttöpäällikko Kaisu Albeni vahvisti, että myös Mussalon jätevedenpuhdistamo, jonne Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnankin jätevedet johdetaan, on mukana tutkimuksessa. Ensimmäinen näyte Mussalon jätevedenpuhdistamolle tulevasta vedestä lähetettiin 5. toukokuuta, ja näytteitä otetaan neljän viikon välein. Kymen Vesi on mukana myös alueellista huumausaineiden käyttöä koskevassa jätevesitutkimuksessa, ja normaalien näytetutkimusten lisäksi tänä vuonna kerätään ylimääräiset huumenäytejaksot. Niiden avulla tutkitaan mm. koronaviruspandemian aikaansaamien rajaliikenteen ja muiden liikkumisrajoitusten vaikutusta huumeidenkäyttöön.

Vedenkäsittelytekniikat, joita puhdistamoilla käytetään, tuhoavat sekä poistavat viruksia tehokkaasti. THL on tiedottanut, että koronaviruksesta ei ole uhkaa juomaveden turvallisuudelle Suomessa, minkä myös Kymen Veden käyttöpäällikkö Kaisu Albeni vahvisti. THL:n mukaan koronan leviäminen jätevesien kautta puhdistamoiden työntekijöihin on epätodennäköistä, mutta näytteitä otettaessa on aina roiskevaara, joten suojavarusteet ovat tarpeen. Kaisu Albeni kertoi, että Kymen Vesi on varmistanut henkilöstön riittävyyden pandemiatilanteessa noudattamalla tarkkaan hallituksen ohjeita. Myös Haminan Vesi on seurannut tiiviisti ohjeistuksia ja mm. siirtänyt henkilöstöä etätöihin sekä keskeyttänyt mittarinvaihtotyöt.

Tätä kirjoittaessa koronavirus on viivästyttänyt Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan kevätkokouksen pitämistä kokoontumisrajoitusten vuoksi, sillä yli 10 hengen kokoukset eivät ole olleet sallittuja. Toukokuun alussa rajoituksia kuitenkin hellitettiin koskemaan yli 50:n henkilön kokoontumisia, joten nähtäväksi jää ehditäänkö kokous pitää toukokuun loppuun mennessä, jolloin se sääntöjen mukaan tulisi pitää.

Susanna Korpela

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 117, 1 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments