Palaa kohteeseen Yhdistys

Rekisteriteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Rannantaikaa väki ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:                Rannantaikaa väki ry
Verkkosivut:     rantai.fi
Osoite:             Simonmäente 18, 49840 Mäntlahti
Puh.                 045 136 5882
Sähköposti:      erakko@dlc.f

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                Ilkka Ahmavaara, atk vastaava

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään yhdellä salasanasuojatulla tietokoneella, tietoja ei tallenneta minnekään muualle. Kirjapainolle lähetetään lehden numeron postituslista salattuna excel tiedostona sähköpostitse muun aineiston mukana.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

– postiosoite.

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennetuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Vain postituslista lähetetään kirjapainolle lehden numeron painattamista ja osoitteistamista varten. Postituslista lähetetään sähköpostilla salattuna tiedostona.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla tietoja ei säilytetä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotuissa tiloissa yhdellä käyttäjätunnuksin suojatulla kiinteästi asennetulla tietokoneella. Rannantaikaa väki ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyynnön voi esittää kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai rekisteristä vastaavalle henkilölle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloiteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 167, 1 tänään)