ELY-keskus ja Museotien turvallisuus

Museotien liikenteen hiljennyttyä talveksi uskaltaa jouluvalotkin asentaa Pyötsaarentien risteykseen. Kuva Tarja Porkka

Elo-syyskuun vaihteessa kerättiin Mäntlahdessa nimiä ELY-keskukselle lähetettätävään toimenpide-ehdotukseen Museotien turvallisuuden lisäämiseksi Mäntlahden kylän kohdalla.  Nyt on ELY-keskukselta saatu vastaus ehdotukseen. Alla  lähetetetyn ehdotuksen teksti sekä ELY-keskuksen vastaus. Asiasta lisää  Rannantaikaa lehden joulukuun numerossa.

EHDOTUKSEN TEKSTi:

”Ehdotamme uuden tekniikan automaattisia nopeusvalvontalaitteita (peltipoliiseja) molempiin suuntiin kylän keskustaan tultaessa tai matalia hidastetöyssyjä tai vähän korotettua suojatietä ja tärinäraitoja linja-autopysäkkien väliselle tieosuuden. Lisäksi ehdotamme taajamakylttejä Mäntlahtikyltin läheisyyteen kylän molemmille puolille. Pidämme myös tärkeänä, että Museotien asfaltti on hyvässä kunnossa, mitä se ei tällä hetkellä ole.”

ELY-KESKUKSEN VASTAUS:

“Kiitos yhteydenotosta.

Suojatietä Mäntlahden kohdalle ei voida toteuttaa, sillä se johtaisi pientareelta pientereelle eikä sellaisten suojateiden toteuttaminen ole enää nykyisin mahdollista. Valitettavasti hidastetöyssynkään toteuttaminen ei ole realistista lähivuosina, sillä perusväylänpidon toimin ei pystytä toteuttamaan edes kaikkia liikenneturvallisuussuunnitelmiin kirjattuja rakenteellisia parannustoimia. Haminan liikenneturvallisuussuunnitelma on toteutettu v. 2015-2016 eikä edellä mainittu kohde ole noussut siinä yhteydessä esiin. Mm. Klamilaan toteutettu korotettu suojatie sisältyi silloiseen Virolahden liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja ko. suojatie on olennainen osa koulureittiä, mikä edesauttoi sen toteuttamista.

Mäntlahdessa on voimassa 40 km/h nopeusrajoitus, mutta valitettavasti tienpitäjä ei voi valvoa rajoitusten noudattamista. Valvontapyyntöjä voi esittää Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle sähköpostite ja/tai olla yhteydessä esim. komisario Jukka Tylliin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.poliisi.fi/kaakkois-suomi. Automaattista kameravalvontaa käytetään maantieverkolla ainoastaan vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä, joten sekään ei tässä kohdin tule kysymykseen. Valvontatarpeita on lukuisia valta-, kanta- ja seututeillä, joten tulemme edistämään niitä mahdollisia uusia automaattivalvontakohteita määritettäessä.

Mäntlahteen on jo aiemmin toteutettu nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät, mutta ensi kesän tiemerkintäurakan yhteydessä on mahdollista toteuttaa näiden yhteyteen vielä heräteraidat. Taajamamerkeistä ja niiden sijoittelusta vastaavat kaupungit ja kunnat, joten ELY-keskuksen toimesta niitä ei voida sijoittaa. Asiaa ja taajamerkkien kriteereitä voi tiedustella Haminan kaupungilta.

ELY-keskus seuraa päällysteiden kuntoa ja uudelleen päällystämisiä tehdään vuosittain resurssien sallimissa rajoissa. Museotien päällyste ei ainakaan toistaiseksi ole huonokuntoisempien joukossa, joten uudelleen päällystämisen ajankohtaa on tässä kohdin mahdotonta sanoa.

Mukavaa syksyn jatkoa.
Ystävällisin terveisin, Sonja Lehtonen”

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 54, 1 tänään)
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments