Kouluun mieluummin kauas kuin lähelle

Vanhoja, mutta yhä ajankohtaisia lehtijuttuja sarjassamme kirjoitus Haminan kouluverkkosuhmuroinnista helmikuun numerosta vuonna 2015.

kouluverkkootsikko

kouluverkkokartta

Haminän erikoisia koululjetusjärjestelyjä havainnollistava kartta.

Haminaan on jälleen vuoden alussa valmistunut kouluverkkoselvitysraportti ja sen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi Summan ja Poitsilan koulujen lakkauttamisen. Valtuusto ei esitystä kuitenkaan sinällään hyväksynyt vaan vaatii lisäselvityksiä.

Raportissa ehdotettiin lukion siirtämistä EKAMin tiloihin. Lukio ei mahdu EKAMI:n tiloihin vaan sinne joudutaan rakentamaan lisää tilaa. Tästä rakentamisesta ei kustannusarviota ole saatavilla. Lukion vapautuneisiin tiloihin siirtyisi Pappilansalmen koulun yläasteen, Keskuskoulun ja Vilniemen koulun oppilaat. Lukion tilat eivät riitä näin suurelle oppilasmäärälle vaan tarvitaan lisärakentamista, jonka kustannusarvioksi on esitetty 5,5 miljoonaa euroa. Yhtenäiskoulun arvellaan olevan toiminnassa vuonna 2018.

Vilniemen koulu suljettiin muutama vuosi sitten ja silloin puhuttiin, että uusia seiniä ei rakenneta vaan Pappilansalmen koulusta saadaan uudet tilat Haminan itäpuolen lapsille. Nyt on käynyt ilmi Pappilansalmen koulun huono kunto, koulua ei enää kannata korjata vaan se puretaan. Klamilan uuden koulu ja päiväkodin kustannusarvio muutama vuosi sitten oli 4,9 miljoonaa. Onko Haminan päättäjille tullut mieleen, että Haminan itäpuolen asukkaiden toiveita kuultaisiin. Uusi koulu rakennettaisiin Tallinmäki-Vilniemi alueelle, jolloin lapset säätyisivät kohtuuttomalta koulumatkalta, joka heille on tulossa, jos suunnitelmat yhtenäiskoulusta toteutuvat. Lisäksi Pappilansalmen koulun lähialueella asuvien elämä ei häiriintyisi liikennemäärien kasvusta, mikä on odotettavissa, kun kymmenet tai sadat vanhemmat kuljettavat lapsiaan alakaupungin kapeita teitä pitkin kouluun. Ala-asteikäisiä ei uskalla jättää esim. Kadettikoulun kadulle vaan heidät tuodaan koulun portille asti.

Uudessa kouluverkkoselvitysraportissa Neuvottoman koulusta mainitaan, että se jatkaa toimintaa niin kauan, kun koulu on kunnossa. Neuvottoman koulua korjattiin lähes kahdella miljoonalla samaan aikaan, kun Vilniemelle ei riittänyt rahaa 500 000 euroa väliaikaisen Viipale/parakkikoulun pystyttämiseen vaan lapset päätettiin kuljettaa Uuteen- Summaan. Laskelmia siitä onko kuljetus edullisempi vaihtoehto kuin Viipale/parakkikoulu ei ole, mutta kuljetuksiin oli lokakuussa mennyt yli 150 000 euroa. Ja näyttää siltä, että kuljetukset jatkuvat ainakin vuoteen 2018.

Kysymyksiä herättää, miksi raportissa suunnitellaan Neuvottoman lasten kuljetusta Vehkalahden kouluun, jos koulun kunto huononee. Miksi lapsia ei siirretä lähikouluun, joka on Uuden-Summan koulu? Mutta, kun tutustuu Haminan kouluverkkoon ja lasten kuljetuksiin huomaa, että lähikoulu ei olekaan se koulu, jota lapsi käy, vaan lapsia kuljetetaan vähän kauemmas. Esimerkiksi Myllykylän lapset kuljetetaan kaupungin kustantamana Kannusjärven kouluun, jonne matkaa kertyy lähes kymmenen kilometriä. Lähikoulu Husulan koulu sijaitsee alle viiden kilometrin päässä, jolloin kaupungille ei kuljetuskustannuksia tulisi, mutta jostain syystä kaupunki haluaa kustantaa Myllykylän lasten kuljettamisen vähän kauemmas.

Myös Paijärven ja Onkamaan lapset kuljetetaan lähikoulun, Husulan koulun sijaan vähän kauemmas Pyhällön kouluun. Kuljetuksista huolehtii tilausliikenne. Paijärven, Onkamaan ja Ihamaan lasten kuljetuksista Pyhällön kouluun kaupunki maksaa ylimääräistä 260 euroa päivässä, koska lapsille joudutaan ostamaan iltapäivisin erillinen kuljetus kotiin. Jos lapset kävisivät Husulan tai Vehkalahden koulua tätä ylimääräistä 260 euron päiväkustannusta ei tulisi ja kaupunki säästäisi lähes 50 000 euroa vuodessa.

Samaa logiikkaa, ei lähikoulu vaan koulu vähän kauempana, noudattaa suunnitelma Poitsilan koulun lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä Vehkalahden kouluun. Tällä ratkaisulla Etelä-Poitsilan lasten koulumatka pitenisi yli kolmeen kilometriin. Jos Pohjois-Poitsilan lapset siirtyisivät Vehkalahden koulun sijaan Etelä-Poisilan kouluun, ei heidän koulumatkansa pitenisi merkittävästi ja joidenkin matka saattaisi lyhetäkin, sillä Vehkalahden koulu sijaitsee Pohjois-Poitsilan pohjoispuolella Ruissalossa.

Mietityttääkin, mitkä asiat ovat etusijalla kouluverkkoselvityksessä, mikä osa on lapsen edulla. Lapsia kuljetetaan ylimääräisin kustannuksin lähikoulun sijaan vähän kauemmas kouluun, jotta muutaman kyläkoulun oppilasmäärä saadaan pysymään neljässäkymmenessä ja samaan aikaan säästösyistä suunnitellaan lähes kolmensadan lapsen lähikoulun lakkauttamista ja lasten laittamista kulkemaan pitkää ja vaarallista koulumatkaa.

Toimitus

Kaupunginjohtaja Muhonen Vilniemen koululaisten ja vanhempien kouluadressin luovutustilaisuudessa 18.12.2012 Haminan Raatihuoneella: “Vilniemi on koulunsa ansainnut”.

(Video: Rannantaikaa lehden arkisto)

 

Aiheesta myös Risuparran Sanomissa otsikolla: Haminalaiset, älkää päästäkö heitä eduskuntaan.

 

Kävijöitä [slimstat f=’count-all’ w=’ip’]content_id equals current[/slimstat]. Käyntejä [slimstat f=’count-all’ w=’id’]content_id equals current[/slimstat].

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 229, 1 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments