Suomi, Nato ja Venäjä

Suomella on 1 313 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, enemmän suhteessa pinta-alaan kuin millään muulla valtiolla, ja se sitoo Suomen Venäjään ikuisiksi ajoiksi. Toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan alettua suurvallat pyrkivät ydinpelotteen vuoksi käymään alueellisesti rajotettuja maasotia, ja sama jatkuu edelleen, niin kauan kuin ydinpelote on olemassa ja tietysti vaikka se poistuisikin.

Suomi voi joko elää hyvissä naapuruussuhteissa Venäjän kanssa rauhassa tai sitten olla jatkuvan aseellisen konfliktin tilassa idän ja lännen välisenä sotatoimialueena. Se, että Venäjä miehittäisi Suomen Krimin tapaan on enemmän kuin epätodennäköistä, Suomi on toisin kuin Krim tai Ukraina Euroopan Unionin osa lainsäädännöllisesti, taloudellisesti ja varsinkin kulttuurisesti.

Miehitysarmeija ei saisi minkäänlaista tukea Suomen kansalaisilta, toisin kuin maissa, jotka ovat kulttuurisesti, myös kielellisesti, lähellä Venäjää, ja olisihan se myös hyökkäys Euroopan Unioniin. Se, että Suomea olisi puolustamassa Nato joukkoja, ei poistaisi sitä tosiasiaa, että taistelut käytäisiin Suomen maaperällä, Pietarin vuoksi Venäjä ei todellakaan päästäisi vieraita joukkoja aluelleen täällä pohjoisessa. Viron kanssa Suomelle on yhteistä se, että molemmat maat kuuluvat Venäjän rajanaapureihin Pietarin lähialueella. Pietarin alue on myös Venäjän ainoa ja elintärkeä yhteys Itämereen.

Baltian maat nyt sitten kalistelevat Natosapeleitaan, mikä osaltaan kiristää tunnelmaa, mutta todellisen hyökkäyksen koittaessa Venäjä miehittäisi Baltian pienet valtiot nopeasti, ja silloin olisi joka tapauksessa kysymys kolmannesta maailmansodasta, jonka sodankäyntimenetelmät olisivat globaalit ja arvaamattomat ydinaseineen ja kybersotineen, mutta maasotatantereina olisivat niin Suomi kuin Baltian maatkin. Tätä tuskin kukaan haluaa.

Jos Naton tukikohdat tulisivat Suomeen, olisi Pietari uhattuna maateitse kahdelta suunnalta, Virosta ja Suomesta. Luonnollisesti Venäjä varautuu jo nyt tällaiseen mahdollisuuteen Suomen jatkuvasti antaessa signaalia Nato halukkuudestaan, ja vahvistaa sotilaallista valmiuttaan Suomen läheisyydessä. Olisi varsin typerää Suomen suhtautua Venäjään samoin kuin ne länsimaat, joilla ei ole yhteistä maarajaa Venäjän kanssa, jotka huutelevat kaukaa “puskurivaltioiden” takaa ja kaukana mahdollisista sotatoimialueista.

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 44, 1 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments