Yhdistyksen kannanotto osayleiskaavaan

Kaavio: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoituksen-kulku-ja-osallistuminen

Kaavio: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoituksen-kulku-ja-osallistuminen

Rannantaikaa väki ry:

Lausunto/palaute Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutos ja laajennus luonnokseen.

Santasen niemi Karttapohja osayleiskaavan kartta, lisämerkinnät Ilkka Ahmavaara / Rannantaikaa väki ry

Santasen niemi. Karttapohja osayleiskaavan kartta, lisämerkinnät Ilkka Ahmavaara / Rannantaikaa väki ry

Ei ole harvinaista, että kaavamuutokset tulevat yllätyksenä usein paikallisille asukkaille, tämä johtuu kaavoitusprosessin monimutkaisuudesta ja siitä, ettei tämän vuoksi tieto tahdo kulkea asukkaille ajallaan. Mäntlahdessa on nyt herättänyt ihmetystä osayleiskaavaan ilmestyneet Santasen niemen lukuisat rantatontit Mäntlahden kylän ainoille hiekkarannoille ja kauan kaavaan kaivattu yleinen uimaranta on merkitty jyrkälle kalliopohjaiselle rannalle siitä huolimatta, että kyläläiset ovat lukusia kertoja huomauttaneet asiasta kaavoittajalle suusanallisesti, koska tilaisuutta kirjallisen mielipiteen esittämiseen ei asian keskeneräisyyden vuoksi ole tarjottu. Sekaannusta aiheuttaa myös, että esimerkiksi osayleiskaavasta käytetään eri nimityksiä, vaikka kyse on samasta kaavasta.

On käynyt vasta nyt ilmi, että kiistanalaiset rantatontit on merkitty ja hyväksytty ranta-asemakaavaan jo 19.11.1984, tätä ei ole aikaisemmin mainittu rantatonteista puhuttaessa jo lukkoon lyötynä. Lähes koko Santasen alue on yksityisomistuksessa ja omistaja on aikoinaan hakenut asemakaavaan nämä merkinnät hiekkarannoilleen varmuuden vuoksi. On selvää, ettei asemakaavoitus Santasen niemen kohdalla enää nykyisellään palvele tämän hyvin hoidetun niemen virkistyskäyttöä tuleville polville, vaan osuus hiekkarannasta Koukkuniemessä tulee olla mahdollista varata yleiselle uimarannalle jo osayleiskaavassa. Asemakaavaa voidaan muuttaa yhteisymmärryksessa tontin nykyisen omistajapolven kanssa, tai sitten kunta voi lunastaa uimarannan tarvitseman tontin, mutta kaavamerkinnän se tarvitsee.

Yllä kaavaluonnokseen merkity uimaranta pohjoisesta ja etelästä kuivattuna. Kalliopohjaista kivikkoista Kivisalmen aluetta Santasen niemen kärjessä.

Yllä kaavaluonnokseen merkity uimaranta pohjoisesta ja etelästä kuivattuna. Kalliopohjaista kivikkoista Kivisalmen aluetta Santasen niemen kärjessä.

Itärannan luonnovaraista hiekkarantaa Koukkunimessä etelästä päin kuvattuna. Taustalla kylänrannan pohjukka.

Itärannan luonnovaraista hiekkarantaa Koukkunimessä etelästä päin kuvattuna. Taustalla kylänrannan pohjukka.

Santasessa kasvaa yli satavuotiaita mäntyjä, lisäksi koko niemen puusto on omistajan toimesta hoidettu esimerkillisen hyvin ilman avohakkuita ja alue onkin suosittu lenkkeily, marjastus sekä sienestysmaasto. Santasen niemen kaltaisia ranta-alueita ei täältä Suomenlahden itäiseltä rannikolta juurikaan enää löydy umpeen rakentamisen vuoksi. Santasessa käydään aina Kotkasta saakka nauttimassa luonnosta, kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille se on ainutlaatuinen ja korvaamaton ulkoiluympäristö. Santasen yhteyteen saatin vuonna 2017 kylänrantaan myös kuntopuisto täydentämään alueen liikuntamahdollisuuksia. Kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat ovat myös pitäneet huolta alueen siisteydestä järjestämällä rantojen siivoustalkoita. Varsinkin länsirannalle ajautuu paljon muovijätettä mereltä.

Santasen niemen kärkeen Kivisalmen alueelle kaavaluonnoksessa merkitty vv/uimapaikka on kallioranta ja vesi on siinä äkkisyvää, syvyys n. 6m, joten se ei oikein sovellu pienille lapsille, vanhuksille tai muuten heikon uimataidon omaaville. Mutta hyvä jos tämäkin alue säilyisi ja virkistyskäytössä, siinä on tähänastisesti ollut mattolaituri ja kyläläisten rakentama nuotiopaikka. Alueelle on myös suunniteltu rakennettavaksi kylien yhteinen kota.

Nimensä mukaisesti Kivisalmen alue on täynnä kiviä ja on tarvittu ruoppausta, että meriliikenteelle on saatu väylä Pyötsaaren sillan alitse. Hiekkarannaksi niemen kärkeä on mahdotonta muuttaa, sillä merivirrat pitävät sen puhtaana irtomaasta. Kivisamessa pysyvät vain kivet ja kalliot, nimensä mukaisesti.

Itärannan suojaisalla kylänlahdella Koukkuniemessä ranta on hiekkapohjainen ja pitkälti matala ja soveltuu näin ollen hyvin lapsiperheiden uimarannaksi. Siinä on opetettu monet lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset uimaan, eikä kylänlahdelle tule sinilevää avomereltä. Jos nyt hiekkarannat kaavoitetaan kaikki mökkitönteiksi, mukaan lukien myös Koukkuniemi, joutuu kaupunki ennemmin tai myöhemmin rakentamaan uuden hiekkarannan vastaavaan paikkaan. Se tulee kalliiksi ja vaatii myös raskaampaa ylläpitoa kuin luonnonvarainen hiekkaranta.

Toivoisimme myös Santasessa kiertävien polkujen pysyvän ennallaan ja käytössä, sillä ne ovat todella suosittuja lenkkeilevien kyläläisten ja mökkiläisten keskuudessa. Santasessa kulkevista poluista voisikin tehdä ihan virallisen luontopolun. Luonto tämän kyseisen ympyräreitin varrella on todella monimuotoinen ja vaihteleva, kauniine meri- ja harjumaisemineen. Kaavaan merkitylle vv eli yleiselle uimapaikalle voisi rakentaa kunnollisen nuotiopaikan.

Tässä samalla ilmaisemme myös huolemme Mäntlahden kylänlahden kunnosta. Jollei pian ryhdytä torjumaan lahteen pääseviä peltojen ja soiden valumavesiä kasvaa lahti umpeen. Se on jo nyt kiihtyvään tahtiin rehevöitynyt vuosi vuodelta.

Rannantaikaa väki ry, Mäntlahdessa 12.10.2020

Mari Mäkela
Puheenjohtaja

Ilkka Ahmavaara
Sihteeri

Yhdistyksen ja Rannantaikaa lehden internet sivut: rantai.fi

Aikojen saatossa useiden sukupolvien tallaama polku Koukkuniemeen risteää Santasen niemeä kiertävää lenkkipolkua. Polut ovat vanhoja, kenties satoja vuosia vanhoja merkkejä ihmisasutuksesta tervahautoineen.

Aikojen saatossa useiden sukupolvien tallaama polku Koukkuniemeen risteää Santasen niemeä kiertävää lenkkipolkua. Polut ovat vanhoja, kenties satoja vuosia vanhoja merkkejä ihmisasutuksesta tervahautoineen.

 

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 358, 1 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments