Korkein hallinto-oikeus ja Harvajanniemi

(Julkaistu Rannantaikaa lehden numerossa 1/2016 maaliskuu)

arto tauria2

Arto Tauria

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi BirdLife Suomi ry:n ja Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys ry:n valituksen koskien Kymenlaaksoon suunniteltuja tuulivoima-alueita. KHO kumosi Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset koskien seuraavia energiamaakuntakaavaan merkittyjä tuulivoima-alueita:

Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102) , Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096). Eli alueet tulee poistaa maakuntakaavasta.

Kuten valittajatahosta voi päätellä, perusteli KHO päätöstään luonto- ja linnustovaikutuksilla. Päätöksen mukaan:

Maakuntakaavan luontoarvoselvitykset on jätetty yksityiskohtaisen suunnittelun (yleiskaavan) varaan, vaikka luontoarvot on kokonaisuus, joka tulisi selvittää jo maakuntavaiheessa.

Kaavan toteuttamista ei voida jättää yksityiskohtaisen kaavoituksen varaan, koska linnuston suojelun mahdollisuudet ovat tämän kokoluokan kysymyksessä sen verran rajallisia kuntatasolla. KHO totesi päätöksessään, että selvitysten mukaan poistetut tuulivoima-alueet sijaitsevat ehkä Suomen tärkeimmällä leveäsiipisten petolintujen muuton keskittymäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. sama koskee myös arktikaa, muutto kulkee poistettujen tuulivoima-alueiden yli.

Koska em. luontoarviointeja ei maakuntakaavassa ole tehty, ei ole mahdollista arvioida sitä, ovatko tuulivoimalat ja luontoarvot asianmukaisesti ja lainmukaisesti yhteen sovitettavissa.

kho

Kuvakaappaus KHO:n sivulta. Kuvaa klikkaamalla pääset ao sivulle.

Tämän vuoksi kaavaratkaisu, vastoin Ympäristöministeriön esittämää näkemystä ei perustu MRL 9§ (maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisiin riittäviin arviointeihin ja selvityksiin, ja ratkaisu on täten lain vastainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden 53 sivuinen päätös on julkaistu 9.2.2016 vuosikirjapäätöksenä. KHO on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Päätös löytyy siis KHO:n nettisivuilta.

Arto Tauria

 

SUUNNITELTU TUULIVOIMALA-ALUE KARTALLA

 

Käynnit: [slimstat f=’count-all’ w=’id’]content_id equals current[/slimstat]

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 370, 1 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments